Nồi nấu rượu (8 Sản phẩm)

Công ty cổ phần cơ khí Tân Minh

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 20 Kg/mẻ (TMCN-AC06)

MSP: TMCN-AC06

5 ₫

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 20 Kg/mẻ (TMCN-AC06) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 30 Kg/mẻ (TMCN-AC05)

MSP: TMCN-AC05

5 ₫

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 30 Kg/mẻ (TMCN-AC05) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trong khu vực… Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 50 Kg/mẻ (TMCN-AC02)

MSP: TMCN-AC02

5 ₫

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 50 Kg/mẻ (TMCN-AC02) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trong khu vực… Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 100 Kg/mẻ (TMCN-AC08)

MSP: TMCN-AC08

5 ₫

Nồi nấu rượu đa năng ruột đồng 100 Kg/mẻ (TMCN-AC08) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh nghiên cứu sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia ngành cơ khí chế tạo máy, chúng tôi luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước trong khu vực… Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 30Kg/mẻ inox (TMCN-AC11)

MSP: TMCN-AC11

5 ₫

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 30Kg/mẻ inox (TMCN-AC11) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.

 

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 50Kg/mẻ inox (TMCN-AC13)

MSP: TMCN-AC13

5 ₫

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 50Kg/mẻ inox (TMCN-AC13) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 70kg/mẻ inox (TMCN-AC14)

MSP: TMCN-AC14

5 ₫

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 70kg/mẻ inox (TMCN-AC14) được Công Ty Cơ Khí Tân Minh sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy Thực Phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trước khi bàn giao thiết bị cho khách hàng.

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 100Kg/mẻ inox (TMCN-AC15)

MSP: 100Kg/mẻ inox (

5 ₫

Bộ nồi nấu rượu và chưng cất 100Kg/mẻ inox (TMCN-AC15)